Aktualności

WYMIANA MŁODZIEŻY – STOP EXTREMISM – SŁOWACJA

Wymiana młodzieży „Stop extremizm” odbędzie się od 4 do 11 listopada 2017 r. w miejscowości Zlata Idka na Słowacji. W ramach tego projektu 35 uczestników ze Słowacji, Polski, Turcji i Rumunii i Węgier skoncentruje się i omówi temat ekstremizmu – głównych cechach, typach i powodach istnienia.
Celem projektu jest wzmocnienie umiejętności krytycznego myślenia młodzieży względem mediów, internetu
i sieci społecznościowych. 
Projekt koncentruje się na budowaniu postawy tolerancji, zrozumienia poprzez międzynarodową współpracę młodzieży. Podczas tego projektu również pojawi się pplk. Mgr. Ľubomír Kopčo, Dyrektor Policji Kryminalnej KR PZ Košice. Zaprezentuje swój punkt widzenia na temat ekstremizmu w Europie. 
Ten projekt dotyczyć będzie także kompetencji cyfrowych – tworzenia filmu. Uczestnicy będą mieli 3 podstawowe
warsztaty, które będą koncentrować się na nagrywaniu filmów, montażu i obsługi oprogramowania.

WAR AND PEACE – WYMIANA MŁODZIEŻY NA SŁOWACJI

Mieliśmy okazję współtworzyć i uczestniczyć w wymianie młodzieży na Słowacji.

Grupa Nieformalna „Change Yourself” postanowiła podjąć działanie na rzecz pokoju na świecie organizując wymianę dla młodzieży z 5 krajów, chcąc przy tym wzmocnić ich kompetencje w zakresie budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji. Takie kompetencje są podstawą konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i budowania postawy tolerancji. Do udziału w wymianie zostali zaproszeni uchodźcy z krajów dotkniętych wojną. 
Posłużyliśmy się fotografią, jako skutecznym narzędziem do ukazania procesów zmian społecznych. Dzięki temu projekt zyska w dalszej perspektywie głębię i dotrze do szerszej publiczności.
Celem projektu było pokazanie młodym ludziom korzyści wynikających z pokoju i demokracji. Mamy nadzieję, że jednym z rezultatów będzie zmiana wartości młodych ludzi, którzy propagować będą pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

„EUROPA, ROZWÓJ, MECHANIKA”

„Europa, Rozwój, Mechanika” o numerze 2017-1-PL01-KA102-037021 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
Zapraszamy do obserwacji działań bezpośrednio na fan page’u projektu.

https://www.facebook.com/euromech2017/

Nasze projekty

Dane kontaktowe

LOGO-EFER-BIG-Copy-2

Imię (wymagane)

Email (wymagane)

Temat

Wiadomość